kunstlessen

Sinds ik in 2014 de BIK-opleiding heb afgerond geef ik kunstlessen op verschillende basisscholen in Utrecht. BIK staat voor Beroepskunstenaars In de Klas. Deze eenjarige post-hbo-opleiding wordt vanuit de AHK in samenwerking met de HKU gegeven aan beroepskunstenaars die hun talenten in willen zetten voor kinderen in het basis onderwijs. Elke leerling krijgt op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Per vak wordt dit beschreven in kerndoelen. De kerndoelen kunstzinnige oriëntatie zijn de volgende:

Kerndoel 54: de leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Kerndoel 55: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

KUNST EN MAATSCHAPPIJ
Kunst is een afspiegeling van de tijd waar in we leven. In allerlei vormen. De mens wil zich uitdrukken, mooi maken, verstaanbaar maken, dat was toen, dat is nu en dat zal zo zijn. Als individu, maar ook als groep. Wie ben ik? Wie ben jij? En hoe zit het met wij? Verandering is voortdurend, wij veranderen allemaal en de kunst laat dit zien, horen, voelen. Ook de kerndoelen veranderen. Scholen zijn sinds 2006 verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden. Centraal staat daarbij ‘de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. ‘It takes a village to raise a child’, een van origine afrikaanse uitdrukking. Een ander jasje, met hetzelfde doel. Kunsteducatie is een wezenlijk onderdeel van dit dorp.

AANBOD EN PRIJZEN
Cultuur & School Utrecht ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Op de site van Cultuur & School Utrecht is mijn actuele aanbod te vinden. Planning loopt ook via deze site.
https://cultuurenschoolutrecht.nl/aanbieders/kunst-in-de-klas/

SAMEN MET PLEZIER
Goede samenwerking is belangrijk voor een vruchtbaar proces. Aansluiten op bestaande thema’s in overleg en op eigen wijze kan een grote meerwaarde hebben. Kunst als middel, verbinden van kerndoelen met burgerschapsonderwijs. Wil je meer informatie of eens overleggen? Mijn contactgegevens vind je bij info.
Plezier in kunstlessen is een essentieel ingrediënt, van harte welkom bij de kinderkunst- expo, daar kun je het plezier zien!
De kracht èn de schoonheid van S A M E N… Geniet even mee in dit filmpje van 1 minuut en 34 seconden…